Disclaimer

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Theater de Speeldoos tracht deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Echter, er kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten ontleend worden. U mag de inhoud van deze website niet kopiëren en/of veranderen.
 
Theater de Speeldoos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het functioneren of het bestaan van sites waar door middel van een link naar wordt verwezen, noch voor de producten en/of diensten die op dergelijke sites wordt aangeboden.
 
Theater de Speeldoos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Tarieven en voorwaarden zijn mogelijk aan verandering onderhevig.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u op het moment dat u een aanvraag voor een offerte bij ons indient?
naam: om persoonlijk met u te kunnen communiceren over uw aanvraag wat betreft verhuur of catering
e-mailadres: om u offertes toe te kunnen sturen en schrifetlijk met u te kunnen overleggen over uw aanvraag
telefoonnummer: om telefonisch met u te kunnen communiceren over uw zaalhuur en/of catering

Deze gegevens slaan wij niet op in een database.